Cvičení na rozvoj hlasu

Cvičení na rozvoj hlasu

Cvičení pro rozvoj hlasu

Mnoho lidí vděčí za svůj osobní úspěch svému hlasu. Barva hlasu je pro nás stejně důležitá jako vzhled, image a vystupování. Je to nástroj, jehož prostřednictvím sdělujeme ostatním své myšlenky. Náš hlas a hlasové vlastnosti ovlivňují vzájemné porozumění mezi námi a ostatními lidmi. Dobře tvarovaný hlas činí řeč pro druhé příjemnou a výraznou, pomáhá udělat první dojem, může pomoci přesvědčit lidi, že máme pravdu, a může je přitáhnout na naši stranu. Rozvoji svého hlasu bychom měli věnovat dostatek času, protože náš hlas (stejně jako magnetický pohled) je mocný nástroj, kterým můžeme lidi okouzlit nebo odpudit, uspat je, nebo naopak vyburcovat. Pokud usilujete o dokonalost, pokud pro vás „osobní rozvoj“ a „osobní růst“ nejsou jen slova, věnujte pozornost rozvoji hlasu.

Pět jednoduchých cvičení na rozvoj hlasu od francouzského profesora zpěvu Philippa-Nicolase Melota vám pomůže vyřešit základní problémy s vlastním hlasem.

Cvičení číslo 1 pro rozvoj hlasu
Přiložte si levou ruku k levému uchu a udělejte z ní „mušli“ – bude to sluchátko.

Pravá ruka bude mikrofon – přiložte ji k ústům.

Nahlas, hrou se zvukem, říkejte různá slova a věty, počítejte a zpívejte.

Budete schopni zlepšit zvuk vlastního hlasu, pokud přesně pochopíte, jak ho slyší ostatní.

Toto cvičení provádějte každý den po dobu 9 dnů po dobu 5-10 minut.

Cvičení pro trénink hlasu č. 2
Provádějte obličejová cvičení. Cílem tohoto cvičení je pracovat na rtech a bránici, aby se uvolnilo hrdlo.

Vyslovujte slabiky „qoo-x“: při „qoo“ zakulacujete rty a „x“ se široce usmíváte.

Toto cvičení zopakujte třicetkrát a poté pronesete krátký projev, abyste se přesvědčili o jeho užitečnosti.

Při projevech a dlouhých monolozích budou méně unavené hlasivky a svaly úst budou snáze plnit příkazy vysílané mozkem.

Cvičení pro trénink hlasu č. 3
Jednou denně po dobu 5-10 minut čtěte nahlas jakýkoli text, ale bez souhlásek. Například věta „cvičení pro rozvoj hlasu mi pomůže postoupit v kariéře“ by zněla jako „uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh“.

Přečtěte si stejný text, ale bez samohlásek.

Váš hlas tak získá na intenzitě a živosti, bude vám lépe rozumět a neunavíte se.

Hlasové cvičení číslo čtyři
Položte si ruce na solar plexus a snažte se, aby zvuky vycházely z oblasti břicha – řekněte libovolný text. Při tom si vzpomeňte na něco, co vás nedávno velmi rozzlobilo. Uvolněte hněv tím, že doširoka otevřete ústa a zřetelně vyslovíte souhlásky.

Páté hlasové cvičení
Stojte bosí a klidně dýchejte, s každým nádechem nafukujte břicho.

Pomalu pohybujte tahem chodidla od špičky k patě a zpět.

Pokračujte v tomto cvičení se zavřenýma očima. Pokud se vaše energie soustředí více do oblasti hlavy, ztratíte rovnováhu. Nekontrolujte se, uvolněte se a plně se soustřeďte na svá chodidla.

Barva vašeho hlasu bude bohatší, jakmile se naučíte rozdělovat energii a lépe vnímat své tělo.

Jakmile pocítíte výsledek a změnu ve zvuku vlastního hlasu, jistě budete chtít pokračovat (můžete vyslovovat slabiky). Existuje poměrně dost webových stránek věnovaných rozvoji hlasu a vždy na nich najdete potřebné informace.

P.S. Krásný hlas může přispět ke kariérnímu růstu – člověk se srozumitelným hlasem a schopností mluvit na veřejnosti se dobře hodí na vedoucí pozice a vysoké posty.

Snažte se tímto způsobem co nejčastěji vyjadřovat své emoce – hněv, smutek nebo radost. Váš hlas bude méně formální, bohatší a upřímnější.