Co se můžete naučit od orla

Co se můžete naučit od orla
Co se můžete naučit od orla

Můžete se naučit nevzdávat se.

Ve 40 letech jsou orlí drápy příliš dlouhé a pružné a nemůže jimi uchopit kořist. Jeho zobák je příliš dlouhý a zakřivený a nedovoluje mu jíst. Peří na křídlech a hrudi se stává příliš tlustým a těžkým a brání letu. Nyní stojí orel před volbou: buď smrt, nebo dlouhé a bolestivé období změny trvající 150 dní…

Odlétá do svého hnízda na vrcholu hory a tluče zobákem o kámen. na dlouhou dobu, dokud se zobák nezlomí a nesleze. Pak čeká, až mu naroste nový zobák, kterým vytáhne drápky… Když narostou nové drápy, orel vytáhne své příliš těžké opeření na hrudi a křídla s nimi… A pak, po 5 měsících bolesti a trápení, s novým zobákem, drápy a peřím se orel znovu narodí a může žít dalších 30 let…

Velmi často, abychom mohli žít, se musíme změnit, někdy je tento proces doprovázen bolestí, strachem, pochybnostmi… Zbavíme se vzpomínek, zvyků a tradic minulosti… Pouze osvobození od zátěže minulosti nám umožňuje žít a užívat si přítomnost a připravit se na budoucnost.