Co byste měli vědět o síle pravé lásky

Co byste měli vědět o síle pravé lásky
Co byste měli vědět o síle pravé lásky

V Londýně je žena, která přichází k metru každý den a sedí na nástupišti, aby slyšela oznámení pro cestující zaznamenané v 1950. 

Tato fráze „Mind the gap“, známá Oswald Lawrence, manžel Margaret McColumové, napsal                  Našla způsob, jak cítit jeho přítomnost. Každý den může slyšet jeho hlas, i když jen jednu frázi, ale zde, na nástupišti metra, je vedle milovaného.

V našem rychlém věku pokroku, desku nahradil prázdný a bezduší robot. 

Margaret se obrátila na oddělení dopravy v Londýně s žádostí, aby jí dali kazetu s hlasem jejího manžela, aby mohla si to poslechnout doma.

Když se společnost dozvěděla dojemný příběh, rozhodla se obnovit oznámení na jediné zastávce poblíž Margaretina domu.

Nyní všichni cestující Nábřežní stanice Severní linky slyší hlas Oswalda Lawrence. 

Tímto úžasným gestem nám vedení města připomíná, že věčná láska stále existuje.