7 Pravidla čistoty

7 Pravidla čistoty
7 Pravidla čistoty

1. „Čisté ruce.“ To znamená nebrat příliš mnoho. Znamená to také čtyřicátou, desátou nebo jinou část příjmu, kterou by měl dostat ten, kdo ji potřebuje. 

2. „Čisté uši“ To znamená neposlouchat lidi, kteří jsou vystrašení, rozzlobení, nervózní atd., a také chránit svůj sluch před sprostými výrazy, pomluvami a prázdnými řečmi. 

3. „Čistota očí“ To znamená chránit své oči před nenávistí, před hněvem, závistí a chtíčem.  

4. „Čistota úst.“ To znamená, aby se vaše ústa před příliš mnohomluvností a sprostým jazykem. „Ticho je zlato“.  

5. „Čistota těla a oblečení.“ To znamená udržovat tělo a oblečení čisté.  

6. „Čistota myšlení“. To znamená odstranit negativní myšlenky a zlé myšlenky z hlavy. Znamená to také nelitovat sám sebe. Proč se litovat? Nebylo by lepší rozveselit se nad jasnými podniky?  

7. „Čistota duše a srdce.“ To znamená vážit si a střežit své duchovní impulsy a ne je ignorovat. Miluj a nežádej nic na oplátku. Láska je štěstí samo o sobě.