20 nejlepších citátů z velkého románu M. Bulgakova „Mistr a Margarita“

20 nejlepších citátů z velkého románu M. Bulgakova „Mistr a Margarita“
20 nejlepších citátů z velkého románu M. Bulgakova „Mistr a Margarita“

1. Kdo ti řekl, že na světě není pravá, pravá, věčná láska? Kéž je lháři uříznut jeho odporný jazyk.

2. Mluvíme s vámi v různých jazycích, jako vždy, ale věci, o kterých mluvíme, se nemění.

3. Mluvím o milosrdenství… Někdy zcela nečekaně a zákeřně pronikne do nejužších trhlin.

4. Nešťastník je krutý a bezcitný. A to vše jen proto, že ho dobří lidé zmrzačili.

5. Tyto ženy jsou obtížní lidé.

6. Láska před námi vyskočila, jako když vrah vyskočí ze země v uličce, a zasáhla nás oba najednou.

7. Člověk bez překvapení uvnitř, ve své krabici, je nezajímavý.

8. Všechno bude v pořádku, svět je na tom postaven.

9. Pochopte, že jazyk může skrýt pravdu a oči — nikdy. Vyděšen otázkou, pravda ze dna duše na okamžik skočí do očí, všimne si jí a vy jste chyceni.

10. Ten, kdo miluje, musí sdílet osud toho, koho miluje.

11. Nikdy nikomu nepadne bezdůvodně cihla na hlavu.

12. Ano, člověk je smrtelný, ale to by byla polovina problémů. Špatné je, že je někdy náhle smrtelný, v tom je ten trik.

13. Lidé jsou jako lidé. Milují peníze, ale vždy to tak bylo… Lidstvo miluje peníze, bez ohledu na to, z čeho jsou vyrobeny, ať už jsou to kůže, papír, bronz nebo zlato. No, frivolní… no, no… obyčejní lidé… obecně se podobají těm bývalým… problém s bydlením je jen zkazil…

14. Nikdy se na nic neptejte. Nikdy a nic a hlavně pro ty, kteří jsou silnější než vy. Všechno sami nabídnou a dají.

15. Všechny teorie stojí jedna na druhé. Je mezi nimi i jeden, podle kterého bude každému dáno podle jeho víry. Ať se to splní.

16. Zbabělost je jedna z nejhorších lidských neřestí.- Ne, dovolím si namítnout. Zbabělost je nejhorší lidská neřest

17. Nikdy se ničeho neboj. To je nerozumné.

18. Nejstrašnější hněv je hněv impotence.

19. Souhlasíte s tím, že ostříhat vlasy může pravděpodobně jen ten, kdo to zavěsil?

20. Co by dělalo tvé dobro, kdyby zlo neexistovalo, a jak by vypadala země, kdyby z ní zmizely stíny?