12minutová jóga pro silné a zdravé kosti

12minutová jóga pro silné a zdravé kosti

12minutová jóga pro silné a zdravé kosti

>Díky fyzioterapeutovi z Kolumbijské univerzity Lorenu M. Fishmanovi, který roky sbíral údaje o józe a jejích účincích na zdraví kostí, se objevily důkazy, že jóga může být účinná v prevenci osteoporózy. Vyvinul soubor 12 ásan, které pomáhají udržovat zdravé kosti a záda.Osteoporóza (z latinského osteoporóza) je chronicky progredující systémové metabolické onemocnění skeletu nebo klinický syndrom projevující se jinými chorobami, které je charakterizováno poklesem hustoty kostí, porušením jejich mikroarchitektury a zvýšenou křehkostí v důsledku narušeného metabolismu kostí. tkáň s převahou katabolismu nad procesy tvorby kosti, poklesem pevnosti kostí a zvýšeným rizikem zlomenin.V roce 2005 začal Dr. Fishman své malé studium jógových pohybů, které nakonec přineslo velmi povzbudivé výsledky. V roce 2009 data zjistila, že 11 účastníků, kteří cvičili jógu, mělo zvýšenou hustotu kostí v páteři a kyčlích, ve srovnání se sedmi účastníky, kteří jógu necvičili.Standardní možností léčby osteoporózy jsou speciální léky, které mají spíše nepříjemné vedlejší účinky a nejsou levné. Mezi vedlejší účinky těchto léků patří gastrointestinální poruchy. Studie publikovaná v časopise Clinical Interventions In Aging skutečně zjistila, že pouze 28 % ze 126 188 účastníků začalo užívat předepsané léky. Zbytek se rozhodl odmítnout, protože se chtěl vyhnout žaludečním problémům.Doktor Fishman na základě svého výzkumu nabízí jógu jako alternativní, méně nebezpečnou a levnější variantu prevence osteoporózy. Kromě toho jóga zlepšuje rovnováhu a koordinaci, uvolňuje pohyb, zvyšuje hustotu kostí a zlepšuje náladu.Jóga kontrastem jedné svalové skupiny s druhou stimuluje produkci osteocytů (kostních buněk).Někteří vědci s Fishmanem nesouhlasili, a tak naverboval dobrovolníky z celého světa a zahájil výzkum. Experiment trval od roku 2005 do roku 2015. Zúčastnilo se 741 lidí. 227 účastníků (z toho 202 žen) provádělo denně 12 specifických ásan. Průměrný věk zkoumaných osob byl 68 let. 83 % z nich trpělo osteoporózou nebo osteopenií (počáteční stádium osteoporózy).Na začátku experimentu vědci shromáždili data o změnách hustoty kostí, provedli biochemické rozbory moči a krve a pořídili rentgenové snímky páteře a kyčlí. Každý účastník pak obdržel DVD s videotréninkem skládajícím se z 12 ásan.Po 10 letech vědci provedli opakované analýzy. Výsledky ukázaly zvýšení hustoty kostí u 227 účastníků, kteří cvičili jógu téměř denně. Zbývající účastníci zaznamenali zlepšenou koordinaci pohybů a smysl pro rovnováhu, flexibilitu a žádné bolesti zad nebo zlomeniny (během celého experimentu ani jeden účastník neutrpěl jedinou zlomeninu). Jejich kostní hmota se sice nezvětšila, ale ani neubyla. Je tedy prokázáno, že jóga může být velmi účinným preventivním nástrojem.

Komplex 12 ásan

Tento komplex se tedy skládal z vrikshasany (póza stromu), utthita trikonasana (pozice trojúhelníku), virabhadrasana II (pozice válečníka II), parshvakonasana (postranní trojúhelník), parivritta trikonasana (zakroucený trojúhelník ), Shalabhasanas (pózy kobylky), Setu Bandhasanas (pózy napůl mostu), Supta Padangusthasana I (pózy vleže na zádech, ruka na noze I), Supta Padangusthasana II (pózy vleže na zádech, ruka na noze II), Marichiasana II (kroucení s rovnou nohou), ardha matsyendrasana (křupnutí ohnutých kolen), shavasana (póza mrtvoly).

Vrikshasana

Utthita trikonasana

Virabhadrasana II

Parshvakonasana

Parivritta trikonasana

Salabhasana

Setu bandhasana

Supta padangusthasana I

Supta padangusthasana II

Marichyasana II

Ardha matsyendrasana

Šavasana

Každá pozice se provádí po dobu 30 sekund. Celkem toto nabití trvá pouhých 12 minut. Přemýšlejte o tom, jak vám pouhých 12 minut denně zajistí zdravou páteř, silné kosti, dobré držení těla, lepší koordinaci a smysl pro rovnováhu. A jako bonus přidejte dobrou náladu a odolnost vůči stresu!