12 životních lekcí, které potřebujete znát, abyste byli úspěšní

12 životních lekcí, které potřebujete znát, abyste byli úspěšní

Životní lekce číslo jedna: Růst může být bolestivý a cesta obtížná a vyčerpávající.
Vše, co je pohodlné, neprospívá růstu a rozvoji naší osobnosti. To platí téměř pro každou oblast života, kde dochází k růstu, stejně jako při budování svalů – k jejich růstu je zapotřebí tvrdého, vyčerpávajícího tréninku. Růst není nikdy snadný, chceme-li se stát lepšími, než jsme nyní, musíme projít určitými překážkami, překonat překážky. Měli byste také vědět, že pády, modřiny a podlitiny nejsou na této cestě výjimkou. Pokud však budeme stále vstávat, upírat zrak k cíli a postupovat vpřed, dosáhneme kýženého výsledku.

Druhá životní lekce: Změna přináší emoce a emoce se staví do cesty logickému myšlení.
Jakákoli blížící se změna v nás vyvolává strach a odmítání a to, jak často se to stane a jak rychle změnu přijmeme, určuje míru našeho úspěchu. Emoce, jako je strach a popírání, nám brání dívat se na situaci logicky, a proto je obtížné činit informovaná rozhodnutí a usilovat o změnu. Naučíte-li se ovládat své emoce, budete lépe zvládat výzvy, které vám život staví do cesty.

Třetí lekce života. Vězte, kam chcete dojít, a vytvořte si plán své cesty.
Pokud chcete něčeho dosáhnout a chcete to udělat co nejrychleji, stanovte si cíle. Velké, malé, na tom nezáleží, hlavně že je máte. Jinak riskujete, že se ztratíte v „houštinách“ života, aniž byste dosáhli svých cílů. Sny nejsou skutečnými cíli, sny mohou zůstat sny po dlouhou dobu bez znatelného pokroku, jsou příliš vágní a nejisté, zatímco cíle jsou jasné a přesné. Stejně důležité je vytvořit si plán, jak svých cílů dosáhnout. Velké cíle byste měli rozdělit na několik menších, stanovit jejich priority a pro každý krok stanovit termíny.

Čtvrtá životní lekce: Vašemu úspěchu nebrání nic jiného než vy sami.
Lidé ani okolnosti totiž nemohou být skutečnou překážkou vašeho úspěchu, pokud jim to nedovolíte, s výjimkou těch vzácných případů, kdy jsou okolnosti proti vaší vůli. Za to, co se ve vašem životě stane nebo nestane, jste zodpovědní jen a pouze vy. A vy sami si vytváříte pomyslné překážky, které vám zdánlivě brání v dosažení vašich cílů. Zbavte se svých fobií, nastavte se na úspěch a jednejte navzdory svému odporu, pak uspějete.

Pátá životní lekce: Existuje jen jedna cesta, jak se učit, a ta se jmenuje akce.
Co vám dávají knihy? Vědomosti, ale ne zkušenosti nebo moudrost. Znalosti jsou bez aplikace bezvýznamné. O úspěchu můžete vědět všechno, ale dokud nezačnete své znalosti uplatňovat v praxi, úspěch se k vám nepřiblíží. To platí téměř v jakémkoli oboru, může vám být tisíckrát slovně vysvětleno, jak řídit auto, ale dokud nebudete mít skutečné řidičské dovednosti, budete mít jen malou představu o tom, co to znamená řídit auto.

Šestá životní lekce: Nejjednodušší věci v životě jsou nejpřekvapivější.
V životě je tolik věcí, kterých si prostě nevšimneme a myslíme si, že jsou něčím obyčejným a všedním. Přitom právě jednoduché a obyčejné věci mohou vyvolat ty nejzářivější emoce a pocity. Zdálo by se, že co je na hvězdách tak zvláštního?

Jsme tak zvyklí je vídat, že jsme si přestali všímat jejich krásy a tajemství, ale jakmile se na ně podíváte a zapomenete na každodenní starosti, začnete si všímat jejich skryté nádhery. Co je na západu slunce tak úžasného? Vidíme ho téměř každý den, ale málokdy mu věnujeme pozornost. Proč se tedy na něj hrnou tisíce lidí, zejména milovníků, z celého světa? V jednoduchosti se skrývá dokonalost.

Sedmá životní lekce: Odkládat své štěstí do budoucna je špatný nápad.
Nečekejte, až budete bohatší, vzdělanější nebo až budete mít spřízněnou duši, abyste byli šťastní. Naučte se být šťastní s tím, co máte, se svým současným vztahem, domem, starým autem, možností svobodně si vybrat budoucnost, se svým zdravím a s těmi nejjednoduššími věcmi, které se vám v životě dějí. Pokud se to nenaučíte nyní, budete nadále odkládat možnost být šťastní i v budoucnosti, ve kterou doufáte. Užívejte si tento okamžik nyní.

Osmá životní lekce: Vzdejte se naděje na výhru milionu v loterii.
Buďte praktičtí, takové příležitosti jsou nesmírně vzácné, vezměte svůj život do vlastních rukou a spravujte ho tak, jak chcete. Chcete milion, začněte hledat reálnější způsoby, jak tuto částku získat. Založte si vlastní firmu, získejte dobře placenou práci, staňte se poslancem nebo šéfem. V životě můžete dosáhnout téměř všeho, co chcete a o co budete usilovat, když se budete snažit. Vše je ve vašich rukou!

Devátá životní lekce: Přestaňte věřit na osud, osud je jen způsob, jak se vymluvit.
Jsme strůjci svého štěstí a tvůrci svého života. A jen my jsme a jen tak. Nic takového jako osud neexistuje, je to výmluva pro naši neschopnost čelit nepříznivým životním okolnostem. Ano, v životě jsou těžké chvíle, kterým jsme ochotni podlehnout, ale pokaždé, když přijmeme svůj „osud“, vzdáváme se možností udělat svůj život lepším, než je.

Desátá životní lekce: Obklopte se lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy.
Je důležité si uvědomit, že na tomto světě nejsme sami, všude kolem nás jsou další lidé, lidé nejrůznějších zájmů. A mezi těmito lidmi můžete najít „bratry v duši“, ty, kteří sdílejí vaše zájmy, ty, kteří dosáhli svých cílů v oblasti, která vás zajímá, ty, kteří usilují o úspěch ve vámi zvoleném oboru. Tito lidé vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů a vy můžete pomoci těmto lidem dosáhnout jejich cílů. Dalším důležitým bodem je, že pouze prostřednictvím druhých lidí poznáváme sami sebe. Pouze jiný člověk nám může „ukázat“, jací jsme, což se nakonec stane východiskem pro náš další rozvoj.

Jedenáctá životní lekce: Všichni, ať už jsou kdekoli, chtějí v podstatě totéž.
Všichni jsme si navzájem velmi podobní, přestože jsme individuálně tak odlišní. Všichni potřebujeme jídlo a vodu, všichni dýcháme stejný vzduch a chodíme pod stejným sluncem, ale tím podobnost potřeb nekončí. Všichni potřebujeme lásku a péči, podporu a porozumění, všichni toužíme po bezpečí a pohodlí, všichni usilujeme o lepší životní podmínky. Stačí jen sáhnout hlouběji a najdeme další podobnosti mezi zdánlivě velmi odlišnými lidmi.

Dvanáctá životní lekce: Synergie je klíčem k úspěchu všech podniků.
Pouze spojením sil můžeme dosáhnout nebývalých výšin. Jak řekl Aristoteles, „celek je větší než součet částí“. Váš zisk po fúzi tak může daleko přesáhnout součet přínosů všech účastníků před touto událostí. Málokdo si na to troufne, překážkou může být strach a nedůvěra ostatních, stejně jako nedostatek určitých znalostí a dovedností potřebných pro efektivní společnou akci.